logo

Przetarg nieograniczony 
- dokumenty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" oraz PSZOK w Chynowie” - zamówienie w 5 częściach

 1. Specyfikacja Warunkow Zamówienia
 2. Zał1. Opis przedmiotu zamówienia - (pdf)
 3. Zał.2 Formularz ofertowy.docx
 4. Zał.3 espd-request.xml
 5. Zał.3A Formularz espd-request - (pdf)
 6. Zał.4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 7. Zał.5_Wykaz wykonanych usług wzór.docx
 8. Zał.6 Wykaz pojazdow wzór.docx
 9. Zał.7 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.docx
 10. Zal. 8 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy o agresji na Ukrainę.docx
 11. Zał.9 Wzór umowy.docx
 12. Zał.9A Wzór umowy PSZOK.docx
 13. Zal.10_Zobowiązanie do udostępnienia zasobow.docx
 14. Zał.11 Oświadczenie o podziale obowiązków
 15. Zał.12 Wzór Harmonogramu.xlsx
 16. Zał.13 Opis worków.docx
 17. Zał. 14-15 Wykaz aptek i dojazdów trudnych
 18. Zał.16 Informacja o nieprawidłowej segregacji
 19. TED ogłoszenie
 20. Wyjaśnienia treści SWZ 20.09.2022 (pdf)
 1. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
 2. Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte.pdf