logo

Przetarg nieograniczony 
- dokumenty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" - zamówienie w 4 częściach

 1. SIWZ
 2. Zał1. Opis przedmiotu zamówienia
  Zał1. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Zał.2 Formularz ofertowy odpady 2021r.docx
  Zał.2 Formularz ofertowy.docx
 4. Zal.3 Aespd-request.xml
 5. Zał.3A Formularz JEDZ edytowalny 2021.docx
 6. Zał.4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 7. Zał.5_Wykaz wykonanych usług wzór.docx
 8. Zał.6 Wykaz pojazdow wzór.docx
 9. Zał.7 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.docx
 10. Zał.8 Umowa.docx
 11. Zał.9 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
 12. Zał.10 Wzór Harmonogramu.xlsx
 13. Zał.11 Opis worków.docx
 14. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SWZ 07.10.2021 - (pdf)
 15. Pytania i odpowiedzi - (pdf)

 


 1. Informacja z otwarcia ofert
 2. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 


    Informacja o wyborze (pliki pdf):

 1. Część I
 2. Część II
 3. Część III
 4. Część IV


BIP - Biuletyn Informacjii Publicznej