Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą Natura" - zamówienie w 4 częściach
 
 1. SIWZ przed zmianami.docx
   
 2. SIWZ po zmianach.docx
   
 3. Opis przedmiotu zamówienia.docx
     
  Opis przedmiotu zamówienia (zmiana 28.09.2020) (pdf)
   
 4. Umowa załącznik nr 7 do SIWZ.DOCX
       
  Umowa załącznik Nr 7 do SIWZ (zmiana 28.09.2020) (pdf)

 5. Wykaz pojazdow wzor.docx
   
 6. Wykaz wykonanych usług wzór zal nr 5.docx
   
 7. Formularz JEDZ edytowalny 2020.docx
   
 8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
   
 9. Formularz oferty odpady przed zmianami.docx
   
 10. Formularz oferty odpady po zmianach.docx
   
 11. Wzór harmonogramu - załącznik nr. 8.xlsx
   
 12. Załączniki nr 10-11 do SIWZ.docx
   
 13. Załącznik do SIWZ 13 - informacja o nieprawidlowej segregacji.docx
   
 14. Opisy worków.docx
   
 15. Identyfikator postępowania: dfd24f68-4e19-4951-bebc-8f444ef67b76
   
 16. Klucz publiczny: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dfd24f68-4e19-4951-bebc-8f444ef67b76.asc
     
 17. Odpowiedz na pytania wykonawcy (pdf)
      

BIP Biuletyn Informacji Publicznej (Ogłoszenie o zamówieniu)