Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą Natura
 
 1. SIWZ.pdf
   
 2. Opis przedmiotu zamowienia.pdf
  Opis przedmiotu zamowienia 2019.docx
   
 3. Umowa wzór 2019.pdf
  Umowa wzór 2019.docx

 4. Załączniki nr 8-11 do SIWZ.pdf
   
 5. Formularz oferty odpady.docx
   
 6. Formularz JEDZ edytowalny.docx nieaktualny
   
 7. Formularz JEDZ edytowalny.docx aktualny
   
 8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wzór.docx
   
 9. Wykaz pojazdów wzór.docx
   
 10. Wykaz wykonanych usług wzór.docx
    
 11. Załącznik nr 1.doc
    
 12. Odpowiedź na pytania - przetarg na odpady 2019.docx
   
 13. Identyfikator postępowania: 7f7a7737-4ce6-4fb9-ab65-fad24ee240e1
   
 14. Klucz publiczny: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7f7a7737-4ce6-4fb9-ab65-fad24ee240e1.asc
     

BIP Biuletyn Informacji Publicznej (Ogłoszenie o zamówieniu)